Hakkımızda

ULUSKON, Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu,Uluslararası iş Dünyası Çerçevesinde ticari, sanayi veya sanatsal vb. yapılacak iş anlaşmalarını gerçekleştirmek, ülkemize yabancı yatırımcı kazandırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, iş insanlarımızın yurtdışında yatırım yapabilmesine olanak sağlayacak anlaşmalar gerçekleştirmek,

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal durumlara göre , kendi yapılanmasında  ve anlaşmalarda gerekli tedbirleri almak, amaçlarına gerçekleştirmek için gerekli finansmanı oluşturmak üzere işletmelerin açılması; işletmelere ortak olmak.

 Ulusal ve uluslararası yatırımı destekleyen tüm panel, konferans, toplantı, seminer, gezi etkinliklerinde bulunmak, Gençler ve çocuklar veya dezavantajlı vatandaşlarımız veya dünyadaki tüm ihtiyaç duyan insanlar için gerekli katkı veya yardımı almak,

Gençlerin iş dünyasında eğitim alması için gerekli çalışmaları ve etkinlikleri yapmak, çevre bilincinin oluşturulması için çaba göstermek,  işletmelerin çevreye duyarlı çalışmaları hakkında gerekli çalışmaları yapmak; Diğer dernek ve vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek  için platformlar oluşturmak, konfederasyonun amacı ile ilgili olan ve yasalarca yasaklanmayan alanlarda sendikalar ve benzeri sivil toplum kuruluşları; Faaliyetlerinin aktivasyonu ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  Kurslar, seminerler, konferanslar ve paneller gibi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.